Supervisie inzichtelijk
Introductie

Introductie

‘Supervisie is een methode op het gebied van opleiding en deskundigheidsbevordering, gericht op het leren zelfstandig en integratief te functioneren in de uitoefening van een dienstverlenend beroep, waarin het doelgericht hanteren van de relatie tussen werker en anderen een belangrijke rol speelt.’ (Siegers & Haan, 2002)

  • Ik wist heus wel dat supervisie eraan zat te komen, maar het leek nog zo ver weg. Nu zit de helft van mijn opleiding erop en ben ik aan de beurt om in supervisie te gaan.
  • Ik ben nieuwsgierig naar wat er komen gaat, maar ik word er ook wel nerveus van als ik erover nadenk.
  • Niemand heeft wat met mijn emoties te maken. Dat maak ik zelf wel uit. Trouwens, dat heeft toch helemaal niets te maken met mijn werk.
  • Dat wil ik allemaal niet. Van mij blijven ze af!

Zomaar een paar reacties die ik in de loop der tijd voorbij heb zien komen. Menig student vindt het blijkbaar best spannend om voor een behoorlijk lange periode in supervisie te gaan. En dat is niet voor niets. Aan het begin van een supervisietraject word je als student gevraagd om je persoon, beleving, kennis en kunde in te brengen, hierover een bespiegeling te geven, gevolgen zichtbaar te maken en alternatief handelen te ontwikkelen. Daarbij wordt tegelijk de verwachting uitgesproken dat je dit denkpatroon na afronding van het traject als een automatisme kunt behouden en toepassen in je beroepsomgeving.

 

Als je een baan hebt binnen het sociaal domein, bijvoorbeeld in pedagogiek, maatschappelijk werk of sociaal werk (hierna kort samengevat als het sociaal domein) of je volgt een opleiding binnen dit domein en je hebt een stageplaats, dan is het heel logisch dat er van je gevraagd wordt je daarin te ontwikkelen. Supervisie is daartoe een goede leerweg. Dit boek helpt je om overzicht en inzicht te krijgen, twee elementen die wezenlijk zijn om supervisie als leerweg te begrijpen en begripvol te hanteren.

 

Naast het verduidelijken van de route die je gaat nemen in supervisie besteedt dit boek ruim aandacht aan de eigen profilering binnen supervisie. Gedurende het gehele supervisieproces kun je namelijk  invloed uitoefenen op de uitkomst van de supervisiebijeenkomsten en daarmee op het gehele traject. Door op de juiste wijze de regie te nemen en niet af te wachten wat er precies van je verwacht wordt, maak je als het ware een dubbelslag. Zo’n actieve houding stimuleert ook je vaardigheid als supervisant. Het helpt je een supervisietraject succesvol te doorlopen en af te sluiten. Met dit boek wordt niet alleen de theorie, de methodiek en de manier van werken in supervisie zichtbaar, het reikt je ook mogelijkheden aan om actief de regisseur van je eigen supervisietraject te zijn.

 

Opbouw

Dit boek bevat acht hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is een oriënterend hoofdstuk. Het geeft in kort bestek antwoord op de vragen over het wat, wanneer, hoe, met wie en waarom van supervisie. De hoofdstukken 2 tot en met 8 besteden telkens aandacht aan bepaalde facetten van supervisie, om je overzicht en inzicht te vergroten. Elk hoofdstuk reikt je mogelijkheden aan waarbinnen je de rol als regisseur van je eigen supervisietraject kunt invullen.

 

Website

In het boek wordt regelmatig verwezen naar verwerkings- en verdiepingsoefeningen, video’s en tests die te vinden zijn op deze ondersteunende website.

 

De inhoud van deze website kan zowel door supervisanten als door supervisoren gebruikt worden. De website is een bron van inspiratie om een supervisiebijeenkomst individueel voor te bereiden of samen inhoud te geven. Binnen deze digitale omgeving vind je legio handreikingen die niet alleen geschikt zijn om invulling te geven aan een bijeenkomst, maar die ook helpend en ondersteunend zijn in je supervisorische ontwikkeling.

Het materiaal is niet alleen op basis van theoretische bevindingen opgenomen: alle onderdelen zijn binnen de omgeving van een supervisiebijeenkomst ook getoetst op hun praktische bijdrage.

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.